Kristiansands Cykleklubb

Oppdatering onsdag 14. april 2021KCK og koronavirus

Kristiansands cykleklubb (KCK) er Sørlandets og en av landets største sykleklubber.

KCK har et bredt og omfattende tilbud av trening, konkurranse, arrangementer og turer for barn, unge og voksne.
Vi har et tilbud innen grenene landevei, terreng og utfor/enduro.
Vi gjennomfører daglig treninger og aktivitet som samler alt fra 2 til 100 personer, både innendørs og utendørs.
KCK står også som årlig arrangør av et av de viktigste turrittene i Norge, Color Line Tour.
KCK skal arrangere NM landevei 13.-20. juni 2021. Dette samler mer enn 400 unike deltakere, og hvor mange av dem deltar i flere disipliner.
Vi får besøk av verdensstjerner og bredden av norske syklister!

Utbruddet og spredningen av koronaviruset påvirker våre aktiviteter i den kommende perioden.
Her kan du følge med på våre løpende tiltak og vurderinger.

KCK følger de forskrifter og anbefalinger som presenteres fra Regjeringen.
Rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig hos Folkehelseinstituttets hjemmesider og via Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.
KCK følger de anbefalinger og råd Norges Idrettsforbund gir.
KCK følger de retningslinjer og protokoller som er gjeldende fra Norges Cykleforbund.
KCK følger de lokale forskrifter og anbefalinger fra Kristiansand kommune.

Vi vil holde en god dialog med kommuneoverlegen i Kristiansand, og vår viktigste oppgave vil være å bidra til redusering av smitte og opprettholdelse av god helse, samtidig som vi ønsker å skape sykkelaktivitet og sykkelglede.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vise hensyn.

For perioden fra 16. april 2021 vil følgende gjelde for KCK aktiviteter:

1) Vi organiserer trening for KCK barn og ungdom som normalt. Registrering i Spond.

2) Vi organiserer treninger for KCK elite innenfor de bestemmelser som gjelder for toppidretten.

3) Vi organiserer trening og turer for KCK tur og trening i grupper inntil 20 personer. REGISTRERING GJØRES HER.

4) For våre arrangement gjelder følgende i kommende periode:

  • Det kan ikke avholdes arrangement på nasjonalt nivå.
  • Antall personer på arrangement utendørs inntil 200.
  • Arrangementer for barn og unge under 17 år kan gjennomføres innenfor regionene. Region Sør er Agder og Rogaland.
  • Arrangement for ryttere med lisens i K/M elite og K/M Junior kan gjennomføres innenfor regionene. Defineres som toppidrett.
  • Arrangement for øvrige klasser/aldersgrupper kan ikke avholdes.

All aktivitet er frivillig for våre utøvere, trenere og kapteiner, og tilbudet vil kunne bli endret på kort varsel.

Ta vare på hverandre og deg selv!

Med vennlig hilsen,
for Kristiansands Cykleklubb

Jan Fredrik Stiansen / Daglig & sportslig leder                                                  
Idrettens Hus / Henrik Wergelandsgate 4
Postboks 275 / 4663 Kristiansand
99 09 46 62 / jan.fredrik.stiansen@kck.no

Kontaktperson for KCK i denne sammenheng.