Kristiansands Cykleklubb

Oppdatering mandag 25. mai 2020KCK og koronavirus

Kristiansands cykleklubb (KCK) er Sørlandets og en av landets største sykleklubber.

KCK har et bredt og omfattende tilbud av trening, konkurranse, arrangementer og turer for barn, unge og voksne. Vi har et tilbud innen grenene landevei, terreng og utfor/enduro.
Vi er i starten av sesongen, noe som innebærer omfattende reisevirksomhet for både aktive syklister, så vel som våre mange mosjonister. Vi gjennomfører daglig treninger og aktivitet som samler alt fra 2 til 100 personer, både innendørs og utendørs.
KCK står også som årlig arrangør av et av de viktigste turrittene i Norge, Color Line Tour.
KCK er tildelt sykkel-NM landevei 2021, etter at arrangementet i 2020 er redusert. Et NM på landevei samler mer enn 400 unike deltakere, og hvor mange av dem deltar i flere disipliner. Vi besøk av verdensstjerner og bredden av norske syklister!
Utbruddet og spredningen av koronaviruset vil påvirke våre aktiviteter i den kommende perioden.
Her kan du følge med på våre løpende tiltak og vurderinger.

KCK følger de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet. Og vi følger de anbefalinger og råd Norges Idrettsforbund gir.
Vi vil holde en god dialog med kommuneoverlegen i Kristiansand, og vår viktigste oppgave vil være å bidra til redusering av smitte og opprettholdelse av god helse.

 • KCK fellestreninger, alle grupper
  • Vi har en styregodkjent plan for smittetrygg gjennomføring av treninger.
   • Det betyr at alle grupper kan gjennomføre fellesøkter.
   • Alt oppmøte registreres for å sikre eventuell smittesporing i ettertid.
  • For sykling ute henstilles våre medlemmer om å følge NCF sine retningslinjer.
 • KCK elite, barn og ungdom, landevei og terreng
  • Våre planer om sesongstart i april er avlyst, og videre aktivitet avgjøres fortløpende.
 • Kristiansand sykkelpark, Tveit skisenter
  • Gjennomfører sesongåpning onsdag 13. mai 2020.
 • Mallorca 18.-25. april 2020
  • Arrangementet er avlyst.
 • Skagen 24.-25. april 2020
  • Arrangementet er avlyst.
 • Color Line Tour
  • Avlyses i 2020.
  • Neste års arrangement er lørdag 29. mai 2021.
 • Sykkel-NM 2020, 14.-21. juni 2020
 • Scott cup og Volkswagen cup, våre lokale arrangement i terrenget og på landevei, mai til september 2020
  • Vi opprettholder planleggingen av arrangementene, men følger de retningslinjer som blir gitt.
  • Rittene i Volkswagen cup 28. april, 19. mai og 2. juni avlyses.
  • Rittene i Scott cup 12. mai, 26. mai avlyses.
  • Vi starter opp med første arrangement 9. juni med spesielle retningslinjer:
   • Scott cup gjennomføres hovdesaklig slik vi er vant med. Noen endringer er vi pålagt fra Norges Cykleforbund, disse etterkommer vi naturligvis.
    • 13 i Covid 19 forskriften sier maks 50 stk. i arrangementet
    • Retningslinjene sier at det fortsatt skal være minst 1 meters avstand mellom deltakerne.
    • Om en har noen form for symptomer på smitte skal en holde seg hjemme.
    • Det er arrangøren sitt ansvar at smittevernreglene følges.
    • Det er arrangøren som definerer arenaen.
    • Arrangøren må ha oversikt over alle som er inne på arenaen.
    • Det er ikke lov med fellesgarderobe/fellesdusj.
    • NCF fraråder kiosk tilknyttet arenaen.
    • Oppvarming/utkjøring må gjennomføres på utsiden av arenaen.
    • Deltakere og arrangører må forholde seg til retningslinjene fra Hdir/FHI.
    • Påmelding MÅ gjøres på www.eqtiming.no senest kl 2000 dagen før.
    • Arenaen er på Grønn slette og defineres med sperrebånd. Det er kun de av dere som skal sykle samt rittarrangøren, som har lov til å oppholde seg på innsiden av sperrebåndene.
    • Inn og utpassering av arenaen foregår gjennom sluser som er bemannet.
    • For å ivareta 1 metersregelen vil startfeltet bli oppdelt i båser – en bås til hver syklist. Etter registrering i slusen, vil syklistene ta oppstilling i båsene.
    • Premieutdeling vil i første omgang ikke gjennomføres. Dere vil få registrert gjennomføring, så vil premiering gjennomføres når forholdene tillater det.
    • Kiosk vil ikke være tilgjengelig. Det oppfordres derfor til å ta med ekstra mat/drikke.

 

 • Sørlandet Petit Prix, 15.-16. august 2020
  • Vi opprettholder planleggingen av arrangementene, men følger de retningslinjer som blir gitt.
 • Øvrige medlemsarrangement
   • Gjennom sesongen har vi flere sosiale medlemsarrangement, kurs og møter, som samler større og mindre grupper.
   • Alle disse avlyses/utsettes inntil videre.

For øvrig oppfordrer vi alle til å vise hensyn, samtidig som man opprettholder et godt aktivitetsnivå, og benytter de fine veiene og skogen til aktivitet.

Med vennlig hilsen,
for Kristiansands Cykleklubb

Jan Fredrik Stiansen / Daglig & sportslig leder                                                  
Idrettens Hus / Henrik Wergelandsgate 4
Postboks 275 / 4663 Kristiansand
99 09 46 62 / jan.fredrik.stiansen@kck.no

Kontaktperson for KCK i denne sammenheng.