Kristiansands Cykleklubb

Asbjørn Lohne har levert sykkelglede i høyeste klasseTakk for innsatsen!

Etter 5 år som frivillig rittleder i Scott cup og heltidsansatt i KCK det siste året setter Asbjørn Lohne i dag et utropstegn i enden av sitt bidrag til sykkelaktivitet og utvikling av klubben.

Asbjørn er en mann for sykkelsporten, og inngangen til arbeidet i KCK var som frivillig rittleder i Scott cup.
Her har han sammen med en dedikert rittorgansisasjon bidratt til utviklingen av terrengrittet til der vi har det i dag. Bedre rammer for sykkelritt i terrenget finner man nesten ikke, og med heieplikt og godsaker i kiosken er man nærmest garantert en gledelig opplevelse.
Både som deltaker og tilskuer.

Asbjørn har de siste årene vært prosjekt- og rittleder for et av våre viktigste arrangement - Color Line Tour.
Sykkelrittet er i dag anerkjent som et av de best organiserte og sikreste turrittene vi har i Norge. Med unik kontinuitet i rittorganisasjonen, svært godt samarbeid med Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Politiet, kombinert med godt lederskap, er fundamentet for langvarig aktivitet lagt.

Utvikling og drifting av et idrettslag som KCK, krever en balanse mellom frivillig og profesjonell innsats.
For undertegnede har Asbjørns bidrag vært bærende for å skape den klubben vi har i dag. Vi har fungerende grupper både i arrangementssøylen og i det sportslige, og gjennom prosjektet NCF sykkelskolen har vi også skapte en fremtidig inntekts og rekrutteringsbrønn til sykkelsporten.

Takk for innsatsen for sykkelsporten så langt, og lykke til som deltaker på Scott cup!

Jan Fredrik Stiansen
Daglig leder KCK