Kristiansands Cykleklubb

Barn og ungdom

Barne- og ungdomsgruppen i KCK har et bredt og variert tilbud til alle som liker å sykle i alderen ca.7 - 18 år. Om vinteren har vi aktivitet i gymsalen en gang pr uke og i tillegg ukentlig spinning for de over 12 år.
Se treningstiden her: https://www.kck.no/trenings-tider/

Det påbudt med hjelm. Alltid. Dette gjelder også sykling til og fra trening.
Vi har sykkelaktivitet fra Mars til Oktober.
For å se når på året treningene finne sted, se aktivteskalenderen.

Får å ha best kontroll på oppmøte og kunne sende ut litt info bruker vi Spond.
Her sender vi invitasjoner til treninger og info om diverse arrangemang
For å få tilgang til Spond spør du om dette på første trening eller sender mail til kck@kck.no

 

Treningstider

 

Under vil dere finne litt mer info.

Barne- og ungdomsgruppen i KCK har et bredt og variert tilbud til alle som liker å sykle i alderen ca.7 - 18 år. Tilbudet blir større jo eldre og mer erfarne barna blir.

7- 9 år: 
Scott Cup og Volkswagen Cup. Lek- og mestringsfokuserte sykkelritt for de aller minste i perioden mai til september. Barna kan bruke den sykkelen de har, og det er premier til alle.

10-18 år:
To treninger pr. uke + Scott Cup og Volkswagen Cup. Tilbud om deltakelse på utvalgte ritt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Basis- og sykkeltrening 2 x pr. uke inne og ute på Spicheren i vinterhalvåret. 

13-18 år:
Utfor og enduro i Kristiansand Sykkelpark på Tveit.

Du kan starte med sykkeltrening til alle tider av året. Om vinteren trener vi inne med basistrening og spinning. Om sommeren trener vi ute på veien eller i terrenget. I sommersesongen har vi egne treninger som er spesielt godt egnet for nye unge syklister.

All aktivitet finner du i Aktivitetskalenderen

Dersom du ønsker å kjøpe sykkel vil dette koste fra ca 5.000,-og oppover. Det kan være en god ide å sjekke bruktmarkedet.

NCF (Norges cykleforbund) har egne utstyrsregler for barn som konkurrerer, som har til hensikt å redusere utstyrspresset i de yngre klasser. Dette kan du lese mer om på sykling.no

KCK disponerer noen landeveissykler for barn som man kan leie på månedsbasis eller for hele sesongen.

Det er likevel viktig for oss å si at barna alltid er velkommen på trening på den sykkelen de har. Ønsket og behovet for spesialisert sykkel kommer naturlig etter hvert som barna blir eldre og mer dedikerte.

Det er påbudt med hjelm, samt lys foran og bak når det er mørkt/skumring.

I KCK er vi opptatt av idrettsglede. Vi ønsker at våre syklister skal fokusere på gleden ved å sykle og egne arbeidsmål framfor plassering.

 

For alle under 13år følger vi NIF´s reglemang for arrangerte ritt.

For aldersgruppen 13 - 16 år er det rangering og premiering av de tre beste eller den beste tredjedelen.

 • Tøy som er egnet til å sykle i. (Det hjelper godt med en sykkelbukse. For øvrig klær etter vær og temperatur). Husk det er ofte litt kaldere når man sykler fort.
 • Sykkelhjelm er påbudt.
 • Drikkeflaske
 • Ekstra sykkelslange
 • Sykkelsko og klikkpedaler er en klar fordel fra ca 10 år, men intet krav.

På sykkeltreningene anbefaler vi å bruke bekledning som er tilpasset sykling. Det vil si tettsittende bukser og jakke. Det er likevel aller viktigst at barna kler seg etter forholdene og ikke blir kalde. Dette gjelder kanskje spesielt de minste. Å fryse på sykkelen gir dårlig motivasjon for å komme neste gang.

Klubbens drakt kjøpes i nettbutikken hos Trimtex i tre årlige bestillingsvinduer som annonseres i klubbens ulike kanaler. Vi informerer også alle medlemmer på epost.

Vi oppfordrer sterkt til å bruke klubbtøyet både på trening og i ritt. Drakta er klubbens ansikt utad og gir barna mye motivasjon og tilhørighet til miljøet og fellesskapet.

I KCK er det påbudt med hjelm. Alltid. Dette gjelder også sykling til og fra trening, oppvarming i forbindelse med ritt osv. Som aktiv syklist har man også en forpliktelse til å gå foran som et godt eksempel også på ”fritida” ved å alltid bruke hjelm.

En stor del av treningen i ung alder handler om å utvikle sykkelferdigheter. Treningene blir derfor lagt opp i forhold til deltakernes erfaring og alder. Ved sykling på trafikkert vei holder vi streng disiplin og kjører aldri på mer enn to rekker. En viktig del av treningen for en syklist er å lære seg og lese trafikkbildet.

KCK er som de fleste andre idrettslag avhengig av at foresatte stiller opp. For å avholde gode treninger er vi helt avhengig av foresatte som deltar. På ritt- og treningssamlinger trenger vi foresatte som deltar som ledere, og på lokale og egne ritt trenger vi foresatte som hjelper til med konkrete oppgaver. Du må derfor regne med å bli spurt om å stille opp som dugnadshjelp på våre arrangement.

Vi har ingen lodd-, kake-, toalettpapirsalg.

 • Møt opp til sykkelritt – barna både ønsker og trenger det.
 • Gi oppmuntring til alle barn under sykkelritt og trening, ikke bare egne barn.
 • Gi oppmuntring i både med- og motgang.
 • Respekter trenernes treningsmetoder og kom eventuelt med alternative forslag.
 • Kritiser ikke uberettiget rittledelsens avgjørelser, husk at funksjonærene arbeider frivillig for blant annet ditt barn.
 • Oppmuntre barna til å delta, men ikke press.
 • Spør om rittet var spennende og gøy, ikke fokuser på resultat. Fokuser på hva barnet har gjort bra i rittet, og bygg videre på dette.
 • Sørg for riktig og funksjonelt utstyr, men ikke overdriv.
 • Vis respekt for at alt arbeid i klubben er basert på frivillig innsats, vanligvis av foreldre – vær selv med å ta initiativ.
 • Tenk på at det er barnet ditt som deltar, ikke deg.