Kristiansands Cykleklubb

Årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes onsdag 01. mars 2023, kl 1800-1930, i Rådhuskvartalet i Kristiansand. Deretter blir det årsfest med pizza fra kl 19.30- ca 21.00
For KCK er hvert enkelt medlem viktig, så vi håper at du har anledning til å delta også i denne perioden hvor det er krevende å samles!
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 22. februar på facebook arrangementet. Det er fint å vite antall for bestilling av mat og drikke til årsfesten etterpå.

Det er ikke adgang til å fremme nye saker under årsmøtet i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser). Det er anledning til å fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på kck.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av KCK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KCK. Gjør oppmerksom på at medlemskontingent for 2023 blir sendt ut i mars. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i KCK v/ Helle Geheb