Kristiansands Cykleklubb

Rådhuskvartalet tirsdag 15. februar 2022Årsmøtet KCK 2022

For KCK er hvert enkelt medlem viktig, så vi håper at du har anledning til å delta også i denne perioden hvor det er krevende å samles!

Styret innkaller herved til årsmøte i KCK.
Årsmøtet avholdes tirsdag 15. februar, kl 1800-1930.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet ved behov kan avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

For KCK er hvert enkelt medlem viktig, så vi håper at du har anledning til å delta også i denne perioden hvor det er krevende å samles!

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen tirsdag 8. februar kl 2359, påmelding her

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

I forkant av et eventuelt elektronisk gjennomført årsmøte vil det sendes ut en link til Teams til oppgitte e-postadresse.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 1. februar 2022, på e-post kck@kck.no.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på kck.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som kommer frem av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av KCK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KCK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i KCK v/ Helle Geheb