Kristiansands Cykleklubb

Digital gjennomføring av årsmøte i Kristiansands Cykleklubb (KCK)Årsmøtet KCK 2021

For KCK er hvert enkelt medlem viktig, så vi håper at du har anledning til å delta også i denne perioden hvor det er krevende å samles!

Styret innkaller herved til årsmøte i KCK.
Årsmøtet avholdes tirsdag 9. mars 2021, kl 1800-1930 digitalt på Teams.
Som følge av koronapandemien har styret besluttet at avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen søndag 7. mars kl 2359, her påmelding

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:
Klikk her for å bli med i møtet

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Se spesielt rettledningen for deltakelse i denne presentasjonen.

Saksliste med vedlegg
Under årsmøtet presenteres sakslisten og vedlegg fortløpende.
Her finner du dokumentene.

Fra innkallingen (sendt pr e-post og publisert på KCK.NO)
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 23. februar 2021, på e-post kck@kck.no.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på kck.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av KCK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til KCK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i KCK v/ Ingebjørg Buli Trydal