Kristiansands Cykleklubb

Takk til det avtroppende styretVellykket årsmøte i KCK

Ingebjørg B. Trydal oppsummerer sine 4 år som styreleder i KCK svært godt:
"Sykkelglede kan skapes både av og på sykkelen, og jeg har hatt noen flotte år med styrearbeid, og som frivillig på Volkswagen Cup og Color Line Tour".
Og selv om hun sammen med Kai Knudsen nå trer ut av styret, vil begge være å treffe som frivillige på ritt og som kaptein i Tur og trening.
Vi er privilegerte i KCK som har slike ressurspersoner på laget!
Tusen takk for en formidabel innsats fra dere begge, og for at dere har bidratt til et solid grunnlag for videre drift av KCK!

Under kyndig ledelse av dirigent Nils Tore Ekra, gjennomførte KCK årsmøtet digitalt i 2021. Selv om gjennomføringen var god, var det stor enighet om at vi ser frem til et fysisk møte, hvor dialog blir enklere og klemmer kan deles ut som seg hør og bør når noen takkes av eller ønskes velkommen inn i viktige roller og verv.

Helle Geheb er ny styreleder i KCK, og hun gleder seg til å føre klubben videre inn i 2021, med håp og ønske om økt aktivitet og stor sykkelglede.
Med seg på laget har hun Joel Allan Pantin, nestleder, Bjørn Halvorsen, Norunn Gumpen, Niklas Halvorsen og Siren Hodne (vara).

Grupperapportene vitner om et spesielt 2020, men samtidig viser det at det har blitt skapt aktivitet og utvikling, også i en vanskelig periode.

Regnskapet er ført av Sør Regnskap og Grete Mølland, og klubben er svært takknemlig for den jobben som gjøres for å opprettholde økonomisk kontroll. 

Budsjettet for 2021 som er vedtatt viser at vi satser på å videreutvikle det sportslige tilbudet i både elite, barn og ungdom, samt Tur og trening. Vi satser spesielt på å videreutvikle våre ritt og arrangement og prosjektet "På sykkel".

Med støtte fra NCF og ATP i Kristiansand kommune har vi engasjert Asbjørn Lohne i en prosjektstilling med ansvar for KCK sine ritt og arrangement. Og for å videreutvikle prosjektet "På sykkel"/"NCF sykkelskolen"

Takk til alle våre frivillige som skaper og utvikler aktivitet i alle grupper - dere skaper sykkelglede for mange!

Kontrollkomiteen består i 2021 av Svein Magne Torbjørnsen, Alf Helge Tønnessen og Geir Hille.

Valgkomiteen består i 2021 av Rune Brustad, Bjørn Lerdal og Jostein Kristiansen.

Klubben har også to nye æresmedlemmer som vi skal presentere enda nærmere senere, Kristoffer Åsland Halvorsen og Kåre Kristoffersen. Gratulerer!