Kristiansands Cykleklubb

Scott cup starter tirsdag 9. juniEndelig rittstart

Vi gleder oss over at myndighetene og NCF har åpnet opp for konkurranser igjen.
Først ut vil Scott cup i terrenget være.

Påmelding gjør du her.

Scott cup gjennomføres hovedsaklig slik vi er vant med. Noen endringer er vi pålagt fra Norges Cykleforbund, disse etterkommer vi naturligvis.

Vi henstiller alle til å sette seg inn i gjeldene bestemmelser og respektere disse:

 • 13 i Covid 19 forskriften sier maks 50 stk. i arrangementet.
  • Arrangement 1 starter kl 1730.
  • Arrangement 2 starter kl 1750.
  • Arrangement 3 starter kl 1815.
 • Retningslinjene sier at det fortsatt skal være minst 1 meters avstand mellom deltakerne.
 • Om en har noen form for symptomer på smitte skal en holde seg hjemme.
 • Det er arrangøren sitt ansvar at smittevernreglene følges.
 • Det er arrangøren som definerer arenaen.
 • Arrangøren må ha oversikt over alle som er inne på arenaen.
 • Det er ikke lov med fellesgarderobe/fellesdusj.
 • NCF fraråder kiosk tilknyttet arenaen.
 • Oppvarming/utkjøring må gjennomføres på utsiden av arenaen.
 • Deltakere og arrangører må forholde seg til retningslinjene fra Hdir/FHI.

 

Presiseringer ift. gjennomføringen av Scott cup.

Påmelding MÅ gjøres på www.eqtiming.no senest kl 2000 dagen før.

Arenaen er på Grønn slette og defineres med sperrebånd. Det er kun de av dere som skal sykle samt rittarrangøren, som har lov til å oppholde seg på innsiden av sperrebåndene.

Inn og utpassering av arenaen foregår gjennom sluser som er bemannet.

For å ivareta 1 metersregelen vil startfeltet bli oppdelt i båser – en bås til hver syklist. Etter registrering i slusen, vil syklistene ta oppstilling i båsene.

Premieutdeling vil i første omgang ikke gjennomføres. Dere vil få registrert gjennomføring, så vil premiering gjennomføres når forholdene tillater det.

Kiosk vil ikke være tilgjengelig. Det oppfordres derfor til å ta med ekstra mat/drikke.