KCK Strategi 2019-2021

Vi ser fremover med positivitet og ønsker å være Drivkraften for sykkelsporten på Sørlandet.