Årsmøte og årsfest

Med hele 72 stemmeberettigede og 77 deltakere totalt, i tillegg til flere som tok turen innom festen, skapte flotte rammer for gjennomgang av klubbens drift i 2018, og planene for 2019.
Med flotte sponsorer i ryggen kan vi også gi ut stipend til våre unike utøvere og frivillige.

Foto: Daniel Marinas

Styret og administrasjon retter en stor takk til de som i 2018 har hatt roller i styret og utvalg, og ønsker de som har tatt på seg ansvar i 2019, lykke til!

Vi skal skape sykkelglede og stor aktivitet også i 2019, så det er godt å se at kontinuiteten i styret, grupper og utvalg er stor, samtidig som nye krefter stiller opp og inviteres inn. Dette er inkludering i praksis.